Fundamenty budowlane: Rodzaje i techniki wznoszenia fundamentów

Budowa domu to proces skomplikowany i czasochłonny, który wymaga dokładnego planowania oraz przede wszystkim solidnych fundamentów. Fundamenty stanowią bowiem podstawę każdej konstrukcji budowlanej, dlatego ich wzniesienie musi zostać wykonane w sposób staranny i precyzyjny.

1. Rodzaje fundamentów

W zależności od warunków gruntowych, obciążeń na konstrukcję oraz wielkości budynku, stosuje się różne rodzaje fundamentów. Najczęściej spotykanymi są:

– fundamenty ławy: składają się z betonowej płyty podłożonej na warstwie żwiru lub piasku, z której wychodzą pionowe słupy betonowe. Nadają się do budynków jednokondygnacyjnych o niewielkiej powierzchni
– fundamenty pale: stosowane w przypadku budynków wielokondygnacyjnych, ciężkich lub na niestabilnych gruntach. Składają się z pionowych belek betonowych wbijanych w grunt, na których spoczywa konstrukcja budynku
– fundamenty ściankowe: stosowane na terenach podmokłych lub wodonośnych. Składają się z betonowej płyty, wokół której umieszcza się zabudowę ściankową z blachy stalowej lub szalunków drewnianych. W następnym kroku wypełnia się je betonem.

2. Techniki wznoszenia fundamentów

Wznoszenie fundamentów powinno być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Istnieje kilka technik, które sprawiają, że fundamenty są wytrzymałe i odporne na wpływ warunków atmosferycznych oraz sił pionowych i poziomych. Do najpopularniejszych należą:

– wytwarzanie betonu na miejscu: dzięki temu możemy mieć pewność co do jakości materiału oraz zastosowanych proporcji składników. Dzięki wytwarzaniu betonu na miejscu można też zoptymalizować czas i koszty projektu
– stosowanie żelbetonu: materiał ten jest wyjątkowo wytrzymały, odporny na korozję i niskie temperatury. Żelbeton składa się z betonu i zbrojenia ze stali zamiast żelaza
– użycie technologii geosyntetyków: dzięki wykorzystaniu geosyntetyków, takich jak folie geo, wzmocnimy fundamenty, zwiększymy odporność na wilgoć i zapobiegniemy przesiąkaniu wody do ścian budynku
– stosowanie technologii bezwykopowej: polega na wznoszeniu fundamentu bez wykopywania ziemi. Wykorzystuje się wtedy specjalne wiertła, które wiercą otwory, po których wlewa się beton.

3. Etapy budowy fundamentów

Wznoszenie fundamentów składa się z kilku etapów, które należy wykonać według ściśle określonego planu. Są to:

– przygotowanie terenu i wytyczenie fundamentów
– wykopanie ziemi i wyranowanie otworów pod fundamenty
– wykonanie podmurówki
– ułożenie izolacji, na którą ułożona zostanie płyta fundamentowa
– wylewanie betonu i wibracja

4. Jak oszacować koszty budowy fundamentów

Koszty budowy fundamentów zależą przede wszystkim od wybranej technologii, grubości i rozmiaru fundamentów, rodzaju gruntu oraz od poziomu trudności terenu. Przyjmuje się, że koszty budowy fundamentów wynoszą około 20-25% całkowitej wartości inwestycji w budowę domu.

5. Podsumowanie

Fundamenty budowlane to najważniejszy element każdej konstrukcji budowlanej. Ich wykonanie wymaga dokładnego zaplanowania oraz wykorzystania odpowiednich technologii. Najważniejsze, aby zwrócić uwagę na rodzaj gruntu, obciążenia konstrukcji oraz wytrzymałość materiałów. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu oraz wyborowi solidnego wykonawcy możemy mieć pewność, że nasz dom będzie stał na solidnym i trwałym fundamencie.