Zasady bezpiecznego transportu materiałów budowlanych: Zapobieganie wypadkom i uszkodzeniom

Transport materiałów budowlanych jest niezwykle ważnym etapem w procesie budowlanym, zarówno dla bezpieczeństwa pracowników, jak i ochrony samego ładunku. Według danych Krajowego Rejestru Wypadków w 2020 roku w wypadkach z udziałem materiałów budowlanych zginęły 24 osoby, a 44 osoby zostały poważnie poszkodowane. Dlatego warto przestrzegać zasad bezpiecznego transportu tych surowców.

I. Zadbaj o odpowiednią ilość transportu i jego stateczność
Często dochodzi do sytuacji, że materiały budowlane są transportowane w nadmiernych ilościach, co może prowadzić do utraty ich stabilności i wypadków drogowych. Dlatego przed każdym transportem należy dokładnie przemyśleć, jaka ilość surowców jest potrzebna do wykonania danej pracy. Ponadto, należy zadbać o odpowiednią konstrukcję ładunku oraz umiejętnie go zabezpieczyć przed przemieszczaniem się podczas jazdy.

II. Zapewnij odpowiednią jakość opakowania i zabezpieczenia
Materiały budowlane powinny być transportowane w specjalnie zaprojektowanych pojemnikach i opakowaniach, które utrzymają je w stabilnej pozycji. W przypadku materiałów luźnych, takich jak piasek czy kruszywo, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie przyczepy lub naczepy przed wydostawaniem się ładunku. W przeciwnym razie, droga może zostać pokryta śliskim materiałem, co zwiększy ryzyko wypadku.

III. Dostosuj prędkość do warunków na drodze
W transporcie materiałów budowlanych bardzo ważna jest prędkość poruszania się pojazdu, która powinna być dostosowana do warunków panujących na drodze. W przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku, krótkich dystansów między kolejnymi przystankami, czy pośpiechu, zwiększa się ryzyko wypadku. Dlatego kierowcy samochodów transportujących materiały budowlane powinni zachować szczególną ostrożność, a ich prędkość powinna być uzależniona od ilości oraz rodzaju przewożonego ładunku.

IV. Wprowadź system kontroli zabezpieczenia ładunku
Każda firma transportowa powinna posiadać system kontroli zabezpieczenia ładunku. Polega on na regularnym weryfikowaniu stanu zabezpieczenia towaru przez pracowników odpowiedzialnych za transport. W przypadku braku odpowiednich norm, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji i dopasowanie standardów zabezpieczenia.

V. Przestrzegaj przepisów prawnych
W Polsce transport ładunków na drogach podlega surowym przepisom, które dotyczą m.in. konstrukcji i zabezpieczenia ładunku, prędkości poruszania się pojazdu czy odległości między przystankami. Przestrzeganie tych przepisów nie tylko zapobiega wypadkom, ale również chroni przed karą za ich naruszenie.

Podsumowując, bezpieczny transport materiałów budowlanych wymaga dokładnej analizy i odpowiedniego zabezpieczenia ładunku przed wypadkami i uszkodzeniami pozostawiającymi skutki w czasie wykonania inwestycji. Wprowadzenie opisanych wyżej zasad zapewni nie tylko bezpieczeństwo pracowników, ale i innych uczestników ruchu drogowego.